การประกอบอาหาร

นวดแผนไทย/สปา

การบริการ/การจัดการ

ภาษาต่างประเทศ

คอมพิวเตอร์

กำหนดการฝึกอบรม

 

1. เปิดรับสมัครฝึกอบรมสำหรับ...สถานประกอบการ ฟรี!! สนใจรีบติดต่อด่วน!! NEW   

2. รับสมัครด่วน อบรมฟรี 30 ช.ม. เพียง 20 คน
โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ดำเนินการตุลาคม 57  รายละเอียด NEW

 3. เปิดรับสมัครฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป สมัครได้เลย NEW

 

เดือน พฤศจิกายน

วัน / เดือน / ปี หลักสูตรการฝึกอบรม / สาขาอาชีพการทดสอบ จำนวนชั่วโมง ค่าลงทะเบียน
1,8,15,22,23 พฤศจิกายน,6,13,20 ธันวาคม 2557

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ระดับ 1

48 ชม. ฟรี

1,8,15,22,23 พฤศจิกายน,6,13,20 ธันวาคม 2557

ภาษาอังกฤษ ระดับ 1

48 ชม. ฟรี
1,8,15,22,23 พฤศจิกายน,6,13,20 ธันวาคม 2557 ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1   48 ชม.  ฟรี
1,8,15,22,23 พฤศจิกายน,6,13,20 ธันวาคม 2557 ภาษาเขมร ระดับ 1 48 ชม.  ฟรี
2,9,16,23,30 พฤศจิกายน,7,14,21 ธันวาคม 2557 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2 48 ชม. ฟรี
2,9,16,23,30 พฤศจิกายน,7,14,21 ธันวาคม 2557 ภาษาพม่า ระดับ 1 48 ชม.  ฟรี 
2,9,16,23,30 พฤศจิกายน,7,14,21 ธันวาคม 2557 ภาษาเกาหลี ระดับ 1 48 ชม. ฟรี
2,9,16,23,30 พฤศจิกายน,7,14,21 ธันวาคม 2557 ภาษาเวียดนาม ระดับ 1 48 ชม. ฟรี


  

 

เดือน มิถุนายน

วัน / เดือน / ปี หลักสูตรการฝึกอบรม / สาขาอาชีพการทดสอบ จำนวนชั่วโมง ค่าลงทะเบียน
1 - 29 มิถุนายน 2557

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

30 ชม. ฟรี+ลงทะเบียนไปทำงาน ตปท.

1 - 29 มิถุนายน 2557

ภาษาจีนกลางสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

30 ชม. ฟรี+ลงทะเบียนไปทำงาน ตปท.
1 - 29 มิถุนายน 2557 
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  30 ชม.  ฟรี 
10 - 13 มิถุนายน 2557 อาหารไทย (โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก) 30 ชม.  ฟรี 
12 มิถุนายน 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ ผู้ประกอบการหารไทย ระดับ 1 6 ชม.  100.- 
14 - 22 มิถุนายน 2557 อาหารไทย (โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก) 30 ชม. ฟรี
23 - 25 มิถุนายน 2557 นวดหน้า 18 ชม. ฟรี
24 มิถุนายน 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ ผู้ประกอบการหารไทย ระดับ 1 6 ชม. 100.-
26 มิถุนายน 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ ผู้ประกอบการหารไทย ระดับ 1(ภาคทฤษฎี) 1 ชม. นศ.สวนสุนันทา
26 - 27 มิถุนายน 2557 เทคนิคการเคลื่อนไหว (สปา) 12 ชม. ฝึกตามคำขอ
30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ภาคปฏิบัติ) 10 คน/วัน 6 ชม. นศ.สวนสุนันทา

 

เดือน กรกฎาคม

วัน / เดือน / ปี หลักสูตรการฝึกอบรม / สาขาอาชีพการทดสอบ จำนวนชั่วโมง ค่าลงทะเบียน
1 กรกฎาคม 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 6 ชม. 100.-
2 - 4 กรกฎาคม 2557 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 ชม.  พนง. Friesland Campina
13, 20, 27 กรกฎาคม, 3, 10 สิงหาคม 2557 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 30 ชม.  ฟรี+ลงทะเบียนไปทำงาน ตปท. 
13, 20, 27 กรกฎาคม, 3, 10 สิงหาคม 2557 ภาษาจีนกลาง ระดับ 2 30 ชม. ฟรี
13, 20, 27 กรกฎาคม, 3, 10 สิงหาคม 2557 ภาษาเกาหลี ระดับ 2 30 ชม. ฟรี
15 กรกฎาคม 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 6 ชม. 150.-
15 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2557 ความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร 12 ชม. พนง.ในสถานประกอบกิจการ
15 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2557 เทคนิคการบริหารและการทำงานเป็นทีม 12 ชม. พนง.ในสถานประกอบกิจการ
15 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2557 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 18 ชม. พนง.ในสถานประกอบกิจการ
22 กรกฎาคม 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 6 ชม. 100.-
23 กรกฎาคม 2557 ทดสอบมาตรฐานฯ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 6 ชม. 150.-
26 กรกฎาคม, 2, 9, 16, 23 สิงหาคม 2557 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร ระดับ 3 30 ชม. ฟรี
26 กรกฎาคม, 2, 9, 16, 23 สิงหาคม 2557 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. ฟรี
26 กรกฎาคม, 2, 9, 16, 23 สิงหาคม 2557 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. ฟรี
26 กรกฎาคม, 2, 9, 16, 23 สิงหาคม 2557 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. ฟรี

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. หลักฐานแสดงว่าเคยผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
    (สำหรับกรณีสมัครอบรมอาหารไทย, ไทยสปา, ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)
  4. สำเนาบัตรผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ)

หมายเหตุ  ระยะเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทางวิทยาลัยการแรงงานขอสงวนสิทธิในกรณีผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน

โทร. 02-245-1707 ต่อ 312, 321, 322, 302 หรือ โทร./แฟกซ์ 02-245-4317, 02-643-4981

ข่าววิทยาลัยแรงงาน

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

รับสมัครฝึกอบรมต้นปีงบประมาณ 2558

17-09-2014 Hits:67247 ข่าว Super User - avatar Super User

รับสมัครฝึกอบรมต้นปีงบประมาณ 2558

   เปิดรับสมัครแล้วจ้า....   สำหรับผู้ที่สนใจอบรมภาษาต่างประเทศวันนี้วิทยาลัยการแรงงานได้มีกำหนดฝึกอบรมออกมาแล้ว มีทั้งหมด 8 รุ่น 7 ภาษา  อบรมรุ่นละ 48 ชั่วโมง  เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น. มีหลักสูตรอะไรไปดูกันเลยค่ะ   ฝึกอบรมในวันเสาร์ ที่ 1, 8, 15, 22, 29 พฤศจิกายน, 6, 13, 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00...

Read more

ชื่นมื่นในวันจบฝึกภาษาเกาหลี

15-09-2014 Hits:1888 ข่าว Super User - avatar Super User

ชื่นมื่นในวันจบฝึกภาษาเกาหลี

ซอนแซงนิม (ครู) – ฮักแซง (นักเรียน) ชื่นมื่นในวันจบฝึก ตามที่วิทยาลัยการแรงงานได้ดำเนินการฝึกอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2557 สอนโดย นางสาวซูจอง มา อาสาสมัครจากโครงการความร่วมมือด้านอาสาสมัครเกาหลี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการฝึกอบรมในหัวข้อตัวอักษร ตัวเลข การทักทาย เวลา วันที่...

Read more

พิธีลงนาม...โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-…

15-09-2014 Hits:1415 ข่าว Super User - avatar Super User

พิธีลงนาม...โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา

  นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวในพิธีเปิดงาน “โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคล่า” ว่า กรมพัฒฯฝีมือแรงงานมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะ SME ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเคลือข่ายการพัฒฯแรงงานไทยเพื่อยกระดับแรงงาน เพื่อส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตัวแรงงานเองและคุณภาพของสังคมไทยและให้ความสำคัญแก่ผู้ค้าผู้ประกอบการรายย่อย  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรีที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและมีบทบาทสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น สำหรับการดำเนินการตามโครงการฯ ในครั้งนี้ กรมฯ มีบทบาทด้านการให้คำแนะนำการออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดทำหลักสูตรด้านการบริหารร้านค้า, การจัดวางสินค้า, การบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับร้านค้าเบ็ดเตร็ด เพื่อจัดฝึกอบรมทั่วประเทศและออกวุฒิบัตรให้ เพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ  และได้ขอบคุณกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่า ในประเทศไทย ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ดีดีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ...

Read more