ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้ทำการจด DNS ใหม่เป็น Http://www.crskill.go.th
ซึ่งช่วงเดือนตุลาคม 2554 นี้ทางศูนย์ฯ ได้ทำสัญญาการเช่าอินเตอร์เจ้าใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง PUBLIC IP
ขณะนี้กำลังดำเนินการแจ้งบริษัทซึ่งบริการ DNS http://www.crskill.go.th
หากท่านต้องการเข้าสู่ Website ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย กรุณาคลิ้กไปที่ (PUBLIC IP http://110.164.191.179)
โปรดคลิ้กที่นี่เพื่อเข้าสู่ Website