ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท

447 ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0 5647 6745 - 8, โทรสาร 0 5647 6752

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
E-mail Print PDF

เว็บไซด์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ย้ายไปที่


http://www.dsd.go.th/Chainat


 

 

โครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาทได้จัดการประชุมชี้แจงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ให้แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายรำพึง ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ และการบรรยายจาก อ.สุภัทรชัย สุดสวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายในหัวข้อ "ความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน"

 

โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการเปิดฝึกตามโครงการคลีนิคการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงาน กลุ่มที่ 2 แรงงานนอกระบบ ในสาขา การผูกผ้าในงานพิธีระยะเวลาฝึก 18 (ชั่วโมง) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

 

โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการเปิดฝึกตามโครงการคลีนิคการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กลุ่มที่ 2 แรงงานนอกระบบ ในสาขา การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ระหว่างวันที่  2 – 4  กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

 

การฝึกอบรมการทำขนมอบ โครงการคลีนิคการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้เปิดการฝึกอบรมตามโครงการคลินิคการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กลุ่มกลุ่มที่ 2 แรงงานนอกระบบ ในสาขา การขนมอบ ระยะเวลาฝึก 18 (ชั่วโมง) จำนวน 20 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

โครงการคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการเปิดฝึกตามโครงการคลีนิคการพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงาน กลุ่มที่ 2 แรงงานนอกระบบ ในสาขา การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ระยะเวลาฝึก 18 (ชั่วโมง) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23 - 25  กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตรายางสัมพันธ์  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 6

มุมความรู้ (KM)

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Visitors & PageViews

free counters


Joomla extensions by Siteground Hosting