Home

พิมพ์
เขียนโดย Super User

 

 

สพภ.1สมุทรปราการ เยี่ยมชมบริษัทเอกชน


นายสุภพ ปิงตา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้เยี่ยมชมบริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด และรับฟังคำบรรยาย สรุปผล “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ” ซึ่งได้เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีและสามารถนำ ไปปฏิบัติได้จริง และส่งผลให้การผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ณ บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด สาขาบางนา-ตราด กม.7 สมุทรปราการ (14 สิงหาคม 2557)

 

 

สพภ.1 สมุทรปราการ ร่วมเทิดไท้ 12 สิงหา องค์ราชินี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ออกให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ

 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เปิดฝึกยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรง งาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับพนักงานช่างของ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. Custom text here