เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
297/2 ม.7 ถ.มีชัย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทร./โทรสาร 042-491817 e-mail: buengkan@dsd.go.th