เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทภารกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
คำอธิบายเว็ปไซด์
ขั้นตอนการให้บริการ
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

     เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (http://www.home.dsd.go.th/bkk) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร และข้อมูลเผยแพร่ด้านต่างๆ  โดยจำแนกออกเป็น หมวดหมู่ดังนี้

เมนู

รายละเอียดเมนู

หน้าหลัก

ใช้บอกข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา

ใช้บอกประวัติความเป็นมาของศูนย์ ฯ

บทบาทภารกิจ

ใช้บอกบทบาทภารกิจของศูนย์ฯ

แผนผังองค์กร

ใช้บอกโครงสร้างหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ

อัตรากำลัง

ใช้บอกอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

กำหนดการรับสมัคร

ใช้บอกกำหนดการรับสมัครในแต่ละหลักสูตร

ติดต่อเรา

ใช้บอกแผนที่ตั้งหน่วยงาน และที่อยู่ของหน่วยงาน รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์

แผนผังเว็บไซต์

ใช้บอกเมนู ภายในเว็บไซต์

ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

บริการดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน

บริการดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบมาตรฐาน

แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ

แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ

บริการดาวน์โหลดแบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ

แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ

บริการดาวน์โหลดแบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ

แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ

บริการดาวน์โหลดแบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบ ฯ

ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบ ฯ

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงานปี พ.ศ. 2545 

ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงานปี พ.ศ. 2545 

DSD English

ให้บริการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เชื่อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง