เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
บทบาทภารกิจ
แผนผังองค์กร
อัตรากำลัง
กำหนดการรับสมัคร
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
คำอธิบายเว็ปไซด์
ขั้นตอนการให้บริการ
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน
แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตรฯ
แบบรับรองหลักสูตรยกระดับฯ
แบบรับรองหลักสูตรฝึกเตรียมฯ
แบบยื่นแสดงการส่งเงินสมทบฯ
กฎหมายที่ควรรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
พัฒนาคน พัฒนางาน ใช้บริการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
แผนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
สายรถเมล์ที่ผ่าน สาย 2 , 25 , 38 , 71 , 133 , 501 , 511 , รถไฟฟ้าBTS สถานีเอกมัย
โทรศัพท์ 0 2390 2212 , 0 2390 0261 - 3 ต่อ 103 - 104 (วัน และเวลาราชการ)
ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ
บริเวณวัดธาตุทอง แขวงพระโขนง เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ psunthamas@yahoo.com