ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรปี2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 30 March 2015 08:17 Written by sdpaa Monday, 24 November 2014 11:41

เรียน สถานประกอบกิจการ  ขอเชิญตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จจากการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ ในปี พ.ศ.2557

Inhouse-ข้อมูลล่าสุด 25 มี.ค.2558

Public-ข้อมูลล่าสุด 25 มี.ค. 2558

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการที่แล้วเสร็จแต่ละเดือน  หากท่านไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  เพราะหลักสูตรของท่านอาจเสร็จแล้ว  แต่ยังมิได้นำมานับรวมในข้อมูลที่แสดงไว้  พร้อมทั้งปรับปรุงเรียงตามลำดับทะเบียนเลขที่รับหนังสือ  เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น


 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2557

PDFPrintE-mail

Written by sdpaa Tuesday, 21 October 2014 08:32

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน(ตำแหน่ง ณ วันประชุม)


   

รับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 September 2014 05:27 Written by sdpaa Wednesday, 24 September 2014 05:09

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557  เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่นได้ปฏิบัติตาม  มีทั้งหมด 5 ประเภท  รายละเอียดตามคู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557   พื้นที่กรุงเทพฯ รับสมัครที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกเว้นเขตพระโขนง เขตวัฒนา สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร   ต่างจังหวัดสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง

คู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น

ใบสมัคร

แบบรายงาน

   

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:38 Written by sdpaa Thursday, 18 September 2014 06:33

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อนให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  และแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เมื่อวันที่ ๒ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมอัพร จุณณานนท์  ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๔๐ คน  โดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม  และนายธีรยุทธ์ เกียรติพิริยะวงศ์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

   

ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 10:06 Written by sdpaa Wednesday, 10 September 2014 10:03

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน  เข้าร่วมในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกองทุนหมุนเวียนที่จัดภายในงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3และ4  โรงแรมเซ้นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน  เพื่อแสดงถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

   

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี"

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 03 September 2014 08:30 Written by sdpaa Wednesday, 03 September 2014 08:16

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี"  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรระหว่างสองหน่วยงาน  โดยมี นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด  ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ  จังหวัดชลบุรี

Read more...

   

Page 5 of 11

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5