เอกสารที่ใช้บรรยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2557  และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ณ โรงแรมบางกอกชฎา  ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม  กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด  ของคุณวรรณา ดุลยสิทธิพร  รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการสัมมนา ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

คลิกดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เอกสารบรรยายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

2. เอกสารบรรยายการรับนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษาจากสถานศึกษาและบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกเข้ารับการฝึก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
3. เอกสารบรรยายการหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
4. แนวถาม-ตอบในการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5