วิสัยทัศน์พันธกิจกรมฯ

PDFPrintE-mail

ค่านิยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

     1.มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก

     2.ใฝ่เรียนรู้

     3.มีจิตบริการ

     4.สานสร้างเครือข่าย

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5