ข่าว สพภ/ศพจ : ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2557

PDFPrintE-mail

คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ได้พิจารณาสถานประกอบกิจการที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเรียบร้อยแล้ว  ได้เห็นชอบสถานประกอบกิจการจำนวน 52 บริษัท เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2557  จึงขอให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ตรวจสอบข้อมูล  หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใน 12 มีนาคม 2558

หนังสือแจ้ง สพภ

 

 

ภาค1 ภาค2 ภาค3 ภาค4 ภาค5 ภาค6 ภาค7 ภาค8 ภาค9 ภาค10 ภาค11 ภาค12

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5