ตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรปี2557

PDFPrintE-mail

เรียน สถานประกอบกิจการ  ขอเชิญตรวจสอบหนังสือรับรองหลักสูตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จจากการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ ในปี พ.ศ.2557

Inhouse-ข้อมูลล่าสุด 25 มี.ค.2558

Public-ข้อมูลล่าสุด 25 มี.ค. 2558

หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการที่แล้วเสร็จแต่ละเดือน  หากท่านไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่  เพราะหลักสูตรของท่านอาจเสร็จแล้ว  แต่ยังมิได้นำมานับรวมในข้อมูลที่แสดงไว้  พร้อมทั้งปรับปรุงเรียงตามลำดับทะเบียนเลขที่รับหนังสือ  เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น


การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5