ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรม

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 09:31 Written by sdpaa Tuesday, 21 October 2014 08:40

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและกำหนดการได้ที่และแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ http://115.31.139.56/sdpaa ภายในวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

*กรุณาแจ้งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น* http://115.31.139.56/sdpaa ภายในวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หนังสือเรียนเชิญ

แบบตอบรับ

กำหนดการ

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2557

PDFPrintE-mail

Written by sdpaa Tuesday, 21 October 2014 08:32

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน(ตำแหน่ง ณ วันประชุม)


   

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   

รับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่น

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 September 2014 05:27 Written by sdpaa Wednesday, 24 September 2014 05:09

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557  เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่นได้ปฏิบัติตาม  มีทั้งหมด 5 ประเภท  รายละเอียดตามคู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557   พื้นที่กรุงเทพฯ รับสมัครที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกเว้นเขตพระโขนง เขตวัฒนา สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร   ต่างจังหวัดสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง

คู่มือการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น

ใบสมัคร

แบบรายงาน

   

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:38 Written by sdpaa Thursday, 18 September 2014 06:33

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อนให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  และแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เมื่อวันที่ ๒ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมอัพร จุณณานนท์  ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๔๐ คน  โดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม  และนายธีรยุทธ์ เกียรติพิริยะวงศ์  เป็นวิทยากรฝึกอบรม

   

ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 10:06 Written by sdpaa Wednesday, 10 September 2014 10:03

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน  เข้าร่วมในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกองทุนหมุนเวียนที่จัดภายในงาน  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3และ4  โรงแรมเซ้นทรา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน  เพื่อแสดงถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 7

การป้องกันและปราบปรามฯ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

Joomla 1.5