ข่าว : การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น "เพชรนำ้หนึ่ง" ปี พ.ศ.2558

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 22 January 2015 02:49 Written by sdpaa Thursday, 22 January 2015 02:22

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "เพชรน้ำหนึ่ง" ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป  จึงขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่ายดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ภาคละไม่เกิน 2 คน  เสนอชือได้ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้งสือขอความร่วมมือ

แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที 7 และครั้งที่ 8

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 January 2015 11:52 Written by sdpaa Monday, 19 January 2015 11:23

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557   และครั้งที่ 8/2557  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานการประชุม

 

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2557

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2557

 

Read more...

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 January 2015 11:13 Written by sdpaa Monday, 19 January 2015 10:58


เรียน  สถานประกอบกิจการ  และท่านที่สนใจ
ท่านที่ต้องการเอกสารพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557  สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้แล้วที่
เอกสารดาว์นโหลด   กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

ข่าวฝึกอบรม : การฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 January 2015 10:44 Written by sdpaa Monday, 19 January 2015 10:26

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดการฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  ณ โรงแรมบางกอกชฎา  เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545  การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั้วไป เข้าฝึกเตรียมเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ  และการขอรับสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาหลักสูตร  การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  รวมทั้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปยกเว้นภาษีเงินได้  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557  และวันที่ 24 ธันวาคม 2557  มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประมาณ 600 คน  ได้รับเกียรติจากนายวิชัย คงรัตนชาติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด  และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการ

 

 

Read more...

   

ข่าวประชาสัมพันธ์-ขอเชิญผู้พิการที่สนใจสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 19 January 2015 10:15 Written by sdpaa Monday, 05 January 2015 09:23

ขอเชิญผู้พิการที่สนใจ  สมัครเข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7  มีสาขาที่รับสมัครจำนวน 18 สาขา  รับสมัครวันนี้ถึง 31 มกราคม 2558  สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โทร 022451707 ต่อ 602  และ 026434988  ในวัน และเวลาราชการ

   

ข่าวฝึกอบรม-เอกสารดาว์นโหลด

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 29 December 2014 07:16 Written by sdpaa Monday, 29 December 2014 07:09

ขอขอบคุณสถานประกอบกิจการทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม  โรงแรม บางกอกชฎา  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 23  และ 24  ธันวาคม 2557

สำหรับท่านที่ต้องการดาว์นโหลดเอกสารบรรยายของคุณวรรณา ดุลยสิทธิพร

กรุณาดาว์นโหลดที่เมนูดาว์นโหลดเอกสาร - เอกสารบรรยาย บรรยาย อบรม สัมมนา

   
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 9

การป้องกันและปราบปรามฯ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

Joomla 1.5